• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  GREEN POWER АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  МОНОФАЗНИ АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата монофазни генератори се състои от няколко много надеждни машини, които работят в система, захранена с монофазно напрежение.  Мощността им е съобразена с обичайните монофазни инсталации и е в диапазона от 5 до 20 киловата. 

  МАЛКИ И СРЕДНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Това е най-популярната и най-широката гама от генератори. Те са предназначени за трифазна електрическа мрежа, но при някои случай, когато има трифазен вход и монофазни консуматори използването им е изключително удачно.  

  ИНДУСТРИАЛНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата индустриални генератори включва мощности от 500киловата до 2500 киловата. Промишлените дизелови генератори са специално разработени за индустриални нужди с високи енергийни изисквания. Предвид високата си мощност и спецификата на изработка, тези агрегати 

МОНОФАЗНИ АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

GREENPOWER

Гамата монофазни генератори се състои от няколко много надеждни машини, които работят в система, захранена с монофазно напрежение.  Мощността им е съобразена с обичайните монофазни инсталации и е в диапазона от 5 до 20 киловата. Приложението им е особено успешно в домове, къщи или вили, където могат безпроблемно да доставят цялото необходимо електричество за обекта. Работят автономно, стартират автоматично и не изискват никакви специфични познания от потребителите им. Ние поддържаме такива машини на склад и можем в кратки срокове да подготвим проект и изпълним изцяло решение за резервирано захранване.

Описание:

 • Монофазен генераторът. 
 • Шумозаглушен генератор.
 • Генераторът стартира автоматично и не се нуждае от управление. 
 • Генераторът може да се наблюдава и стартира дистанционно през интернет (опция). 

Приложение:

 • Генератор за къща. 
 • Генератор за вила. 
 • Генератор за кооперация. 
 • Генератор за медицински център.
 • Генератор за хотел. 
 • Генератор за подемник за гаражи. 
МАЛКИ И СРЕДНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

GREENPOWER

Това е най-популярната и най-широката гама от генератори. Те са предназначени за трифазна електрическа мрежа, но при някои случай, когато има трифазен вход и монофазни консуматори използването им е изключително удачно.  Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения с мощности в границите от 10 киловата до 500 киловата. Използвате се в специализирани сектори, болници, центрове за данни и хотели. Тази гама от продукти осигурява захранване, способно да противодейства на всяко прекъсване или нестабилност на електрическата мрежа. Генераторите отговарят на всички действащи стандарти по отношение на шума и осигуряват комфорт на клиента. Те предоставят отлично качество на изработката, използвайки доказани марки за мотори и алтеранатори.

Описание:

 • Автоматичен трифазен дизелов генератор. Трифазен генератор може да захранва монофазни консуматори с допълнително табло.
 • Генераторът стартира автоматично и не се нуждае от управление. 
 • Генераторът може да се наблюдава и стартира дистанционно през интернет (опция). 

Приложение:

 • Генератор за фабрика. 
 • Генератор за хотел. 
 • Генератор за дейтацентър.
 • Генератор за медицински център.
 • Генератор за склад.  
ИНДУСТРИАЛНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

GREENPOWER

Гамата индустриални генератори включва мощности от 500киловата до 2500 киловата. Промишлените дизелови генератори са специално разработени за индустриални нужди с високи енергийни изисквания. Предвид високата си мощност и спецификата на изработка, тези агрегати се характеризират с адаптивност към нуждите на всеки клиент и гъвкавост в конструкцията си. Изработват се специално за всеки конкретен случай. Тази гама се състои от различни по мощност генератори, които предлагат разнообразни решения: за вътрешна инсталация, шумозаглушени, в контейнери, с разширени резервоари и допълнителни системи за доливане на гориво. Могат да осигурят надеждно решение в наистина трудни ситуации. 

Описание:

 • Автоматичен трифазен дизелов генератор за ток. 
 • Генератор с голяма мощност, изискващ специфични умения за боравене и правила за безопасност.
 • Генераторът стартира автоматично и не се нуждае от управление. 
 • Генераторът може да се наблюдава и стартира дистанционно през интернет (опция). 

Приложение:

 • Генератор за големи консуматори за електричество. 
 • Генератор за заводи. 
 • Генератор за големи производства.
 • Генератор за логистичен център.