• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  GREEN POWER АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  МОНОФАЗНИ АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата монофазни генератори се състои от няколко много надеждни машини, които работят в система, захранена с монофазно напрежение.  Мощността им е съобразена с обичайните монофазни инсталации и е в диапазона от 5 до 20 киловата. 

  МАЛКИ И СРЕДНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Това е най-популярната и най-широката гама от генератори. Те са предназначени за трифазна електрическа мрежа, но при някои случай, когато има трифазен вход и монофазни консуматори използването им е изключително удачно.  

  ИНДУСТРИАЛНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата индустриални генератори включва мощности от 500киловата до 2500 киловата. Промишлените дизелови генератори са специално разработени за индустриални нужди с високи енергийни изисквания. Предвид високата си мощност и спецификата на изработка, тези агрегати 

Какво е дизелов генератор?

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ GREEN POWER - AUTOMATIC DIESEL GENERATORS

Дизеловите генератори са основни машини, които са проектирани да произвеждат електрическа енергия чрез използването на дизелов двигател. Тези генератори обикновено се състоят от дизелов двигател, захранващ съединител, генератор и контролен панел. Едно от най-добрите неща за дизеловите двигатели е тяхната издръжливост и ефективност, поради което те се използват широко в транспорта, строителството, телекомуникациите и много други области.

Дизеловите генератори са невероятно полезни, тъй като могат да генерират електричество по време на периоди на прекъсване на захранването или в райони, където няма достъп до естествени източници на енергия. Тези генератори обаче се нуждаят от редовна поддръжка, за да се гарантира, че ще продължат да функционират според очакванията. Освен това, тъй като дизеловите генератори изискват гориво, те се нуждаят от специално място за съхранение, което също може да увеличи разходите за използването им.

Въпреки необходимостта от редовна поддръжка и съхранение на гориво, дизеловите генератори все още са страхотна инвестиция за фирми и физически лица, които се нуждаят от надежден източник на електроенергия. Със своята ефективност и издръжливост дизеловите генератори са отличен вариант за резервно захранване при спешни случаи или на места, където електричеството не е леснодостъпно.