• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  GREEN POWER АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  МОНОФАЗНИ АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата монофазни генератори се състои от няколко много надеждни машини, които работят в система, захранена с монофазно напрежение.  Мощността им е съобразена с обичайните монофазни инсталации и е в диапазона от 5 до 20 киловата. 

  МАЛКИ И СРЕДНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Това е най-популярната и най-широката гама от генератори. Те са предназначени за трифазна електрическа мрежа, но при някои случай, когато има трифазен вход и монофазни консуматори използването им е изключително удачно.  

  ИНДУСТРИАЛНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата индустриални генератори включва мощности от 500киловата до 2500 киловата. Промишлените дизелови генератори са специално разработени за индустриални нужди с високи енергийни изисквания. Предвид високата си мощност и спецификата на изработка, тези агрегати 

Какво е дизелов генератор?

Електрическите генератори са устройства, които могат да преобразуват механичната енергия в електрическа. Има няколко вида електрически генератори, включително:

1. Турбинни генератори: Те се предлагат в различни видове като парни, газови и хидравлични турбини. Енергията за захранване на турбинния генератор идва от източник на пара, газ или воден поток, който завърта лопатките на турбината и генерира електричество.

2. Дизелови генератори: Тези генератори използват дизелово гориво, за да завъртят генератора и да произвеждат електричество.

3. Вятърни генератори: Тези електрически генератори се захранват от вятъра. Те стават все по-популярни като източник на възобновяема енергия.

4. Слънчеви генератори: Тези генератори използват фотоволтаични клетки за преобразуване на слънчевата светлина в електрическа енергия.

5. Инверторни генератори: Това са малки преносими генератори, които използват усъвършенствани електронни схеми за генериране на стабилна и надеждна електрическа енергия. Те са идеални за къмпинг, дейности на открито или аварийно захранване.