Основна информация за генераторите

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ GREEN POWER - AUTOMATIC DIESEL GENERATORS

Няколко интересни факта, които ще Ви бъдат полезни:

 • Портативните генератори (до 15kW) най-често използват за гориво бензин. По-мощните – задължително дизелово гориво.

 • Ако имате достъп до трифазен ток, но консуматорите ви са монофазни, добрият вариант е да се използва трифазен дизелов генератор плюс разпределително табло за фазите.

 • „Сърцето“ на генератора е двигателят. За него следва да се полага грижа както за двигателите на автомобилите. Препоръчваме редовна смяна на консумативи (филтри, масло и други) на всеки 250 часа работа или 2 години.

 • Автоматичните дизелови генератори са напълно автономни. Те сами стартират при отсъствие на ток, а при възстановяването му минават в режим “stand by”. Въпреки това те имат нужда от малко внимание – проверка на нивото на горивото, поддръжка (от техническо лице).

 • Когато токът спре, генераторът се пали, но токът се възстановява едва след 30-40 секунди? Това е нормално защото генераторът се нуждае от време да нормализира работата си, за да може да произвежда качествен ток.

 • Как стартират генераторите през зимата? Съвременните машини имат подгревни устройства, които поддържат охладителната течност топла през студените месеци, а оттам – и двигателя.

 • Генераторът ми се включва, а видно има ток.. какъв е проблемът? Добрите генератори следят постоянно качеството на тока – напрежението му. Когато напрежението падне или се увеличи значително (+/- 10%), генераторът се включва автоматично и замества основното захранване до връщане на напрежението в нормални граници. Така генераторът предпазва електрическите консуматори от изгаряне. Този толеранс от +/-10% може да се увеличи софтуерно, но ние не препоръчваме това да се прави, освен ако не планирате подмяна на уреди.

 • При работа генераторите издават шум. Нискочестотен, ненатрапчив, обикновено непречещ дори на спящи хора. Произведените в ЕС генератори отговарят на всички стандарти за шум за такива съоръжения.

 • При избора на место за инсталиране на генератора следва да се вземат под внимание някои технически изисквания, но важно също е да се подсигури комфорт на ползващите: изберете отдалечено място от основните дейности в имота, далеч от спалните помещения, в обратна посока на преобладаващия вятър.

 • Шумоизолираните генератори, инсталирани на открито, не са опасни за деца и домашни любимци. Въпреки това ви съветваме да ограничите достъп до тях максимално (туите са отлично решение).

 • Генератори могат да се инсталират и в затворени технически помещения. В такъв случай следва да се направят някои допълнителни инсталации – за приток на въздух и извеждане на изгорели газове, както и да се спазят изисквания за безопасност на ползване и против пожар.

 • При стартиране на генератора от ауспуха излиза облак черен дим, който веднага намалява до почти невидими стойности. Това е нормално и е свързано със сравнително рядкото използване на устройството.

 • Когато дефинирате мощността на генератора, резервираните консуматори следва да са около 75% от нея. Така запазвате известен резерв при стартиране, както възможност за инсталиране на нови консуматори. Ако консуматорите са под 40% от мощността на генератора, машината не работи добре и могат да се появят технически проблеми. Смятайте внимателно, а най-добре – обадете ни се – ние сме професионалисти в инженеринга на резервираното захранване.

 • Време между спиране на тока и възстановяването му от генератора – около 40 секунди. Това е нормално и технически нужно време. Ако се нуждаете определени консуматори да не спират работа и за секунда – за тях ще Ви предложим UPS-устройство.

 • Математическият сбор на консумацията от табелките на уредите ви невинаги дава общата необходима мощност. Ако имате електрически помпи или други уреди с електромотори, стартовият ток е по-висок от номиналния. Понякога – значително. Трябва да съобразите мощността на генератора с този факт.