• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  GREEN POWER АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  МОНОФАЗНИ АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата монофазни генератори се състои от няколко много надеждни машини, които работят в система, захранена с монофазно напрежение.  Мощността им е съобразена с обичайните монофазни инсталации и е в диапазона от 5 до 20 киловата. 

  МАЛКИ И СРЕДНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Това е най-популярната и най-широката гама от генератори. Те са предназначени за трифазна електрическа мрежа, но при някои случай, когато има трифазен вход и монофазни консуматори използването им е изключително удачно.  

  ИНДУСТРИАЛНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата индустриални генератори включва мощности от 500киловата до 2500 киловата. Промишлените дизелови генератори са специално разработени за индустриални нужди с високи енергийни изисквания. Предвид високата си мощност и спецификата на изработка, тези агрегати 

Как се обслужва и поддържа дизелов генератор?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Как се обслужва и поддържа дизелов генератор?

Дизеловите генератори са надеждни източници на електроенергия, които са предназначени да служат в различни сфери и при различни обстоятелства. Те  се използват широко в различни области на индустрията, бизнеса и дома.

Компоненти на дизеловия генератор

Основните компоненти на дизеловия генератор са генератора, двигателя, системата за гориво, охладителната система и контролните панели.

Обслужване на дизеловия генератор

Проверка на масло и филтри

Редовната смяна на маслото и филтрите е една от основните задачи при поддръжката на дизеловия генератор. На всеки 500 моточаса или 24 месеца е препоръчително да се смянят маслото и филтрите по препоръка на производителя. Това предотвратява износването на вътрешните му части на генератора и е гаранция за правилното смазване на двигателя. 

Проверка на горивната система 

Периодично е необходимо да се проверява горивната система за утечки и повреди. Уверете се, че горивото е чисто и не е замърсено, в противен случай това би довело до сериозни проблеми в работата на генератора.

Почистване на въздушния филтър

Препоръчително е въздушния филтър да се почиства и сменя редовно, особено в области, които са силно замърсени. Чистият въздушен филтър е гаранция за продължителен живот на двигателя и ефективната му работа.

Проверка на акумулатора

Необходима е редовна проверка на акумулатора на дизеловия генератор, като се взимат под внимание нивото на електролита и зарядното състояние. Може да срещнете трудности при стартирането на генератора, в случай че, акумулатора  е слаб или изтощен.

Диагностика на дизеловия генератор

Тестове на натоварване

Лесен начин за откриването и предотвратяването на сериозни проблеми са редовните тестове за натовареността на дизеловия генератор, което гарантира правилната му работа при максимално натоварване.

Диагностчни системи

В наши дни дизеловите генератори са оборудвани с диагностични системи, които предупреждават за проблеми преди те да се превърнат в аварии. За това е важно да се научите да използвате тези системи за отстраняване на неизправности.

Съхранение на генератора

Ако искате да съхраните дизеловия генератор за дълъг период от време е необходимо да следваме определени стъпки.

Изпразване на горивната система

В случай че предвиждате дизеловия генератор да не бъде използван продължителен период от време е желателно да се изпразни горивната помпа за да се предодврати образуването на корозия и кондензация.

Защита от корозия

За да предпазим генератора от атмосферни влияния и корозия е препоръчително да покрием генератора с качествено покривало.

Заключение

Дизеловите генератори предоставят енергийна независимост в различни области, за това от съществено значение са редовната поддръжка и обслужване на генератора. Това ще бъде гаранция за дълъг експлоатационен живот и надежност.

 

Подобни публикации