• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  GREEN POWER АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  МОНОФАЗНИ АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата монофазни генератори се състои от няколко много надеждни машини, които работят в система, захранена с монофазно напрежение.  Мощността им е съобразена с обичайните монофазни инсталации и е в диапазона от 5 до 20 киловата. 

  МАЛКИ И СРЕДНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Това е най-популярната и най-широката гама от генератори. Те са предназначени за трифазна електрическа мрежа, но при някои случай, когато има трифазен вход и монофазни консуматори използването им е изключително удачно.  

  ИНДУСТРИАЛНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GREENPOWER

  Гамата индустриални генератори включва мощности от 500киловата до 2500 киловата. Промишлените дизелови генератори са специално разработени за индустриални нужди с високи енергийни изисквания. Предвид високата си мощност и спецификата на изработка, тези агрегати 

Къде е необходим генератора за ток?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Къде е необходим генератора за ток? 

Отворихте вратата на гаража и изведнъж сте лишени от електроенергия? Или пък се намирате в отдалечено място, където не сте свързани към електромрежата? В тези ситуации дизеловите генератори са решението на вашите проблеми. В този материал ще разгледаме широкия обхват на приложение на дизеловите генератори и тяхното влияние в различни области.

1. Захранване на Домакинствата:

Един от основните начини за използване на дизелов генератор е в домашните условия. Те предоставят надеждно електрозахранване при внезапни смущения в електрорежима. Това е от съществено значение, особено в случай на бедствия като наводнения, бури или земетресения, когато електрозахранването може да бъде прекъснато за продължителен период.

2. Строителство и Ремонт:

Строителната индустрия също ползва дизелови генератори. Те осигуряват независимо енергозахранване на строителни площадки, където често липсва постоянен достъп до електро мрежата. Този тип генератори предоставя енергия за електроинструменти и осветление, което подобрява ефективността на строителните проекти.

3. Търговски Обекти:

Множество търговски обекти, като магазини, ресторанти и хотели, използват дизелови генератори като резервно енергоснабдяване. Това им позволява да поддържат операциите си дори при прекъсвания в електрозахранването, което би могло да доведе до загуба на клиенти и приходи.

4. Земеделие и Фермерство:

В селското стопанство дизеловите генератори се използват за захранване на електрозахранващи системи за поливане, къщи за животни и други селскостопански нужди. Те предоставят стабилно електрозахранване в отдалечени райони, където няма лесен достъп до електромережата.

5. Транспортни Средства:

Дизеловите генератори са също така вградени в някои превозни средства, особено в рефрижераторни камиони и жп локомотиви. Те осигуряват необходимата енергия за поддържане на студените системи и други електрически уреди, които са вградени в тези превозни средства.

6. Телекомуникации и Интернет:

Дизеловите генератори са от жизненоважно значение за поддържането на непрекъсната работа на телекомуникационни и интернет мрежи. Те предоставят резервно електрозахранване на мобилни базови станции, комуникационни центрове и сървъри, гарантирайки непрекъснат достъп до комуникациите.

7. Застрахователни Агенции и Банки:

В банковия и застрахователния сектор, където се изисква непрекъсната оперативност, дизеловите генератори предоставят надеждно резервно захранване. Те гарантират, че банковите и застрахователни услуги не се прекъсват дори при проблеми с електрозахранването.

8. Изследователски Лаборатории и Болници:

В сфери като медицината и научните изследвания, където зависимостта от енергията е критична, дизеловите генератори осигуряват непрекъснато захранване. Те гарантират, че лабораториите и болниците могат да функционират без прекъсвания, осигурявайки жизненоважни медицински услуги и изследователски дейности.

Къде е необходим генератора за ток, този въпрос вече има отговор.

 

Подобни публикации